ZAPTIVNO-IZOLACIONI MATERIJALI

Sastoji se od fenolne smole armirane pamučnom tkaninom. Otporan je na vodu, ulje, benzin, slabe      kiseline i zbog dobrih električnih  osobina koristi se kao izolacioni matrijal kod električnih aparata      i  uredjaja, a zbog svoje tvrdoće i u mašinogradnji. Otporan je na temperature  do +120      C.Isporučuje se u pločama debljine 0.5 mm do 100 mm, raznih formata  i šipkama od 5 mm do 200      mm.

Tehnički laminat gustoće 1.4g/cm3, izrađen na bazi papira i modifikovanih fenolnih smola.      Zahvaljujući svojim mehaničkim i električnim osobinama koristi se kao elektroizolacioni    materijal      u visoko i nisko naponskim aparatima, kao i u većini industriskih grana .Otporan  je na    temperature      do   +120 C.

Zaptivni materijal urađen na bazi azbesta i kaučuka, otporan na visoke i niske temperature   kao i      navelike pritiske. Primenjuje sa za zaptivanje sastava na cevovodima, posudama,      aparatima, kompresorima, na motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, kod parnih kotlova za      zaptvanje vode, pare gasova kao i drugih tečnosti..

Termoplastična masa u obliku ravnih ploča, blokova, štapova dobijenih blokpolimerizacijom   u     kalupima, gustoće 1.19 g/cm3. Otporan na temperaturu do 105 C, otporan na određene     kiseline i organska jedinjenja, mogućnost termičkog oblikovanja. Primenjuje se u građavinarstvu,    industriji  nameštaja, opreme za  kupatila i  kuhinje, proizvodnji medicinskih  uređaja,    neonskih  reklama, rasvetnih tela. Specialni kvalitet akrilnog stakla   primenjuje se    u namenskoj     proizvodnji, izrade delova kabina aviona, helikoptera,     brodova, privrednih    mašina   i sl.   Isporučuje     se bezbojan i u širokoj paleti boja, u tablama debljina od 2 mm do 10    mm standardnih dimenzija     1620x2520 mm.

 


MATERIJAL
PRIMENA
Ekspandirani grafit sa inconel žicom
Petrohemija, hemijska industrija termoelektrane, pogodna za parne armature u energetici
Ekspandirani grafit
Petrohemija, hemijska industrija termoelektrane, pogodna za pumpe i armature
Karbonska vlakna impregnirana sa grafitom
Zaptivanje vretena armature i u kombinaciji sa grafitnom pletenicom čini zaptivni set
Teflonska vlakna impregrirana sa teflonskom disperzijom
Opšte servisiranje ventila i pumpi
za koncetrisne kiseline
i alkalije, ulja paru namirnice farmaciju i vodu
Teflonska vlakna impregrirana sa grafitom i teflon disperzijom
Opšte servisiranje rotacionih pumpi izaptivanje ventila sa velikim brojem obrtaja
Teflonska pletenica čije su ivice ojačane poliamidnim vlaknima, impregnirana teflon disperzijom
Specijalna pletenica za visoke pritiske i niska trenja kod zaptivanja klipnih pumpi u papirnoj šećernoj cementnoji ekstraktivnoj rudarskoj industriji.
Teflon aramidna vlakna impregnirana silikonskim uljem
Uspešno se pokazala u najtežim uslovima zaptivanja, u prisustvu abrazivnih medija, upotreba kao tip TP 011
Akrilna vlakna impregnirana sa grafitnim uljem
Koristi se za slabije kiseline i rastvarače
Akrilna vlakna impregnirana sa teflonom i parafinskim uljem
Koristi se za vodu i slabije kiseline
Pamučna vlakna impregnirana sa teflonskom disperzijom
Pogodna za zaptivanje pumpi gde je medij voda
Pamučna vlakna impregnirana sa lojem i sredstvom za podmazivanje
Ima ogromnu primenu u industriji
Staklena pletenica impregrirana sa uljem, voskom i grafitom
Petrohemijska industrija, hemijska industrija
Staklena pletenica impregnirana sa teflonom
Petrohemijska industrija, farmaceutska industrija, industrija hrane, pogodan za pumpe
 
 

Design by 2008