REZERVI DELOVI ZA AUTOMOBILE, KAMIONE, TRAKTORE
KABINSKI INSTRUMENTI


AUTO INSTRUMENTI

- Manometri pritiska ulja za TAM, FAP, IMT,IMP, Torpedo,ZMAJ   Kombajn, Famos,   Ikarbus, FAS, 14. Oktobar;
- Manometri vazduha
- Manometri manjača
- Ampermetri
- Pokazivači nivoa goriva
- Pokazivači temperature - Električni
- Termometri kapilarni
- Termometri temperature ulja u menjaču
- Obrtomeri mehanički
- Obrtomeri električni
- Brojače časova rada
- Traktometri
- Kilometar satovi
- Kombinovani instrumenti
- Brzinomeri
- Voltmetri

DELOVI MOTORA

LOLA FLUODOMATIK
- Davači temperatura
- Davači pritiska ulja
- Davači nivoa goriva
- Adapteri, pinjoni, kolenasti prenosnici
- Savitljiva vratila, gipke osovinske sajle brzinomera, obrtomera
- Pumpe goriva
- Električni davači pritiska, ulja, vazduha
- Induktivni davači
- Vazdušni štop prekidači
- Prekidači rikverc svetla
- Pneumatski prekidači
- Vazdušni motori brisača
- Sirene
- Razvodne jedinice za otvaranje vrata
- Prekidači nedozvoljenog pritiska ulja
- Termostati
- Signalizatori kritične temperature
 

Design by 2008