MERNO-REGULACIONA OPREMA I PRIBOR
MANOMETRI


- Standardni manometri Ф40, 50, 63, 80, 100, 130, 160;
- Manometri raznih opsega do 2500 bar
- Manometri punjeni glicerinom
- Manometri komplet nerđajući
- Manometri klase 1.0  1.6  2.5
- Manometri etalonski (kontrolni) klase 0.1  0.2  0.25  0.6
- Manometri milibarski (niskog pritiska)
- Manometri za zavarivanje
- Termo-manometri
- Vakumetri
- Mano vakumetri za rashladne uređaje


- Manometri kontaktni
- Manometri membranski
- Manometri u livenom kućištu
- Manometri za prehrambenu i hemijsku industriju
- Diferencijalni manometri
- Manometri sa dvostrukim mernim sistemom
TERMOMETRI


- Termometri kapilarni
- Termometri direktni
- Termometri nerdjajući
- Termometri kontaktni, kapilarni, direktni


- Termometri bimetalni pravi, ugaoni, zglobni
- Termometri bimetalni Ф 63, 80, 100, 130, 160
- Termometri bimetalni nerdjajući


- Termometri kotlovski
- Termometri pravi
- Termometri ugaoni
- Termometar alkoholni
- Termometar živini
- Termometri Pirometri do 650 C


- Ulošci termometra staklenog, alkoholnog, živinog
- Termometar laboratorijski
- Termometar meteorološki
- Termometar rudarski sa kućištem
- Termometar za mleko, sir, maslac
- Termometar ubodni za meso
- Areometri
- Bometri
- Aerometri za sumpornu akumulatorsku kiselinu
- Aerometri za merenje tačke smrzavanja za rashladne tečnosti u hladnjačama sa   pumpicom
- Alkoholometar
- Kontaktni termometri stakleni
- Rotacioni psihometri
TERMOSTATI


- Termostati industrijski
- Termostati kapilarni
- Senzori temperature
- Termo par
- PT 100


- Transmiter pritiska
- Transmiter temperature


- Digitalni pokazivači i regulatori pritiska i temperature
ELEKTROMAGNETNI VENTILI, PNEUMATSKI VENTILI

- Elektromagnetni ventili za paru, vodu, gorivo, vazduh
- Elektromagnetni ventili NO i NZ Funkcije 2/2; 3/2
- EMV od 1/8" - 3"
- Pneumatski ventili
- Presostati
- Industrijska pneumatika

- Manometarske prigušnice
- Manometri redukcije
- Zaštitne čaure za termometre
- Kompezacione cevi (manometarske lire, sifon)
- Manometarske slavine
- Manometarski ventili
- Blok razvodnički (2-bločni, 3-bločni, 5-bločni)
- Zaustavni ventili
Design by 2008